Technické služby města Jičína

Textilní 955, 506 01 Jičín Královéhradecký kraj

  • Telefon: +420 493 544 746 - pan Čeněk
  • Telefon: +420 493 544 741 - paní Kozáková
  • Mobil: +420 604 579 584 - pan Sedláček
  • Mobil: +420 731 637 397 - pan Rejmanová
  • IČO: 64814467
  • Email: tsjc@tsjc.cz
  • Email: kozakova@tsjc.cz
  • Web: www.tsjc.cz

Popis činnosti

Čištění města

Na tomto středisku  čištění města pracuje pět dělníků čištění města, kteří provádějí ruční metení komunikací, chodníků defakto veškerých prostranství města a dva řidiči. Jeden z nich obsluhuje vozidlo pro svoz odpadkových košů s technikou Hyundai H1 - PRESKO, druhý řidič pracuje se zametacími stroji IFA a ČICHO. Pro plnění úkolů zimní údržby bylo pořízeno vozidlo MAN s nástavbou sypač, v letních měsících po výměně nástavby funguje jako cistérna s kropící lištou a vysokotlakovou hadicí pro čištění kanalizačních vpustí.

Zimní údržba

Pro zajištění sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků a místních komumikací ve správě MÚ Jičín je pro období zimy zpracován "Plán zimní údržby pro místní komunikace a chodníky města Jičína".

Místní komunikace (dále jen MK) jsou zařazeny dle důležitosti do jednotlivých pořadí provádění zimní údržby. Chodníky jsou udržovány dle důležitosti  pořadí (dle dopravního významu)  a dle “ Nařízení města č. 4/2015“, kterým se vymezují úseky chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost.

Stavební středisko

Stavební středisko sestává z 15 pracovníků. Hlavními činnostmi tohoto střediska jsou údržba a opravy dětských hřišť, dopravních značek, laviček, údržba místních komunikací a chodníků – tj. čištění a opravy vpustí, opravy výtluků živicí, opravy žulové mozaiky, žulové a zámkové dlažby, vodorovné dopravní značení.

Nedílnou součástí střediska je truhlářská výroba a natěračské práce. Dále spravujeme městské kašny, studny, poldr a vodoměrné šachty městských objektů. Stavební středisko při vykonávání různých činností (zimní údržba, práce stř. 12, údržba městských objektů atd.) úzce spolupracuje s ostatními středisky a spolupodílí se na přípravě různých kulturních akcí města Jičína (JMP, vánoce atd.).

 

Odeslat poptávku nebo dotaz: Technické služby města Jičína

Otevírací doba: dle telefonické dohody
Textilní 955, 506 01 Jičín