Stacionář mezi Mosty Trutnov

Náchodská 359, 541 01 Trutnov Královéhradecký kraj

 • Telefon: +420 499 826 631
 • Mobil: +420 603 843 026 - kancelář
 • Mobil: +420 603 854 315 - paní Mgr. Spurná soc. pracovnice
 • Mobil: +420 603 842 964 - paní Mgr. Palková soc. pracovnice
 • IČO: 70153884

Popis činnosti

Naše zařízení bylo založeno v roce 1991 z iniciativy rodičů, jejichž děti ukončily školní docházku (tehdy zvláštní školu) a nebyly schopné se

zapojit do pracovního procesu.

Okresní úřad v Trutnově přijal předložený projekt, schválil ho a rozhodl o jeho připojení k ÚSP Markoušovice.

Prostory poskytlo město Trutnov v Palackého ulici v objektu bývalých městských lázní.

Rok 2016 přinesl velké změny. V září 2016 byla ukončena činnost "stacionáře pro děti" na Kryblické ulici.

Nastalo velké stěhování a vedení stacionáře přesídlilo do prostor stacionáře na Náchodské ulici.

Zároveň se připravoval projekt na rekonstrukci stávajících prostor pro naše klienty, ale také pro nové cílové skupiny klientů.

Od 1.1.2017 nese naše zařízení nový název: Stacionář mezi mosty Trutnov.

Nabídka služeb:

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • klientům dle potřeby pomůžeme při oblékání, svlékání , obouvání
 • pomůžeme také při přesunu na vozík, či lůžko
 • zajistíme pomoc při orientaci ve vnitřních i venkovních prostorách v době poskytované služby
 • dle potřeby pomůžeme klientům při podávání a konzumaci jídla a pití


2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 •  podle potřeby klientů pomáháme při úkonech osobní hygieny a používání WC

3. poskytnutí stravy:

 • zajišťujeme dopolední svačiny a obědy připravované ve vlastní kuchyni,
 • strava odpovídá zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 •  výchovně vzdělávacími činnostmi podporujeme klienty v udržení dosud získaných dovedností a znalostí. Podporujeme jejich další rozvoj ( např. práce na počítači, exkurze, besedy, gramotnosti),
 •  aktivizačními činnostmi udržujeme a rozvíjíme jemnou motoriku, která klientům pomáhá zvládat řadu činností běžného života a udržení jejich kondice ( výtvarné činnosti, hudebně pohybové činnosti, pracovní činnosti, sportovní činnosti),

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • našim klientům nabízíme různé příležitosti kontaktů se společností (společenské, kulturní a sportovní akce, výlety),
 • pomůžeme při obnoveníí nebo upevnění kontaktu s rodinou


6. sociálně terapeutické činnosti:

 • zvýšení samostatnosti, soběstačnosti, získání a upevnění nových dovedností a vědomostí
 • s klienty nacvičujeme zvládání běžných domácích prací (vaření, úklid, nákupy, péče o oděvy), péči o vlastní osobu a zdraví, seznamování s prací veřejných institucí, …
 • podporujeme nácvik vlastního vyjadřování, veřejného vystupování, řešení problémů (hádky, zvládání emocí, posílení sebevědomí ),

7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomáháme při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, (doprovod klienta při zařizování osobních záležitostí, k lékaři, na úřady, k právníkovi, individuální

Odeslat poptávku nebo dotaz: Stacionář mezi Mosty Trutnov

Otevírací doba:
Pondělí 07:00 - 17:00 hod.
Úterý 07:00 - 17:00 hod.
Středa 07:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 07:00 - 17:00 hod.
Pátek 07:00 - 17:00 hod.
Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno
Náchodská 359, 541 01 Trutnov